ACTUALITAT

Examinadores de Tráfico: medio millón para horas extras hasta final de año

Examinadores de Tráfico: medio millón para horas extras hasta final de año

Las jefaturas provinciales dispondrán inmediatamente de fondos, por valor de 500.000 euros, para pagar las horas extraordinarias a los examinadores de los permisos de conducir que las hagan en lo que resta de año.

La Dirección General de Tráfico da respuesta así a las peticiones de la Confederación Nacional de Autoescuelas, hechas el 2 de febrero, el 26 de marzo, el 22 de abril y el 30 de junio, en el transcurso de sendas reuniones (la última en el Ministerio del Interior y las tres anteriores con la DGT, la de marzo en el Hotel Auditorium de Madrid; las otras dos en la sede del Organismo).

En palabras del presidente de CNAE, Enrique Lorca, «Las horas extras son bienvenidas y un logro para los centros de formación vial; servirán para agilizar los exámenes en aquellas jefaturas que sufren más retrasos en las pruebas prácticas».

Publicado por admin en ACTUALITAT, 0 comentarios
Calendario provisional pruebas de aptitud año 2022

Calendario provisional pruebas de aptitud año 2022

En relación con el calendario provisional de pruebas de aptitud para el año 2022 , se informa que en la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona y en la Oficina Local de Sabadell no se realizarán exámenes en las siguientes fechas:
• Del 3 al 7 de enero
• 14, 15 y 18 de abril
• 6 y 24 de junio
• Del 1 al 26 de agosto – ambos inclusive-
• 26 de septiembre
• 12 y 31 de octubre
• 1 de noviembre
• 5, 6 y 8 de diciembre
• Del 26 al 30 de diciembre -ambos inclusive-

Publicado por admin en ACTUALITAT, 0 comentarios
Zona de Baixes Emissions

Zona de Baixes Emissions

Per decret l’Alcaldia d’11 de juny de 2021 s’estableix que l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona produirà efectes a partir de les dates següents:

     – A partir del dia 1 de gener de 2022 en el cas dels vehicles de les categories N2, N3 i M2

        – A partir del dia 1 de juliol de 2022 en el cas dels vehicles de la categoria M3

La FAB va incloure en l’Ordenança les Autoescoles i els automòbils destinats a les pràctiques de conducció de la categoria N2, N3, M2 i M3 en l’annex 4, vehicles que presten un servei singular que poden gaudir d’una exempció d’accés a la ZBE.

Per gaudir de la corresponent autorització com a vehicles de serveis singulars s’ha de sol·licitar la inscripció dels vehicles al Registre, per poder circular per les ZBE de la metròpolis de Barcelona.

Després de vacances donarem la corresponent informació sobre el tràmit a realitzar i per això contactarem amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (ZBE).Publicado por admin en ACTUALITAT, 0 comentarios
ESTAT D’ALARMA

ESTAT D’ALARMA

Adjuntem DOC que publica la RESOLUCIÓ SLT / 2620/2020, de 25 d’octubre, per la qual s’adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 en el territori de Catalunya.

D’acord amb aquestes restriccions, es pot concretar que a les 21.00 hores, cessarà tota l’activitat en les autoescoles (locals i professorat), reprenent-se a les 06.00 hores del matí, en aquest cas el treballador portarà document de l’empresa conforme acudeix al treball.

A continuació, inserim el contingut dels paràgrafs 2 i 3 de la resolució, que indiquen les mesures concretes i les afectacions adoptades.

-2 Horaris de tancament

L’horari d’obertura al públic de les activitats de serveis i de comerç minorista i de restauració, i de les activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives autoritzades d’acord amb la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, modificada per la Resolució SLT/2568/ 2020, de 19 d’octubre, o, si escau, resolució que la substitueixi, és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar les 21.00 hores o les 22.00 hores en cas d’activitats culturals i espectacles públics i de l’activitat de prestació de serveis de restauració a domicili, tret de les activitats de caràcter essencial establertes a l’annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.

-3 Aplicabilitat

Les mesures contingudes en aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d’ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

Aquestes mesures, mentre sigui aplicable aquesta Resolució o, si escau, la resolució que n’estableixi la pròrroga, deixen sense efecte en allò que fa referència a l’horari de tancament de les activitats, els apartats 5, 8 i 10 de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, modificada per la Resolució SLT/2568/ 2020, de 19 d’octubre.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DISPOSICIONS)

Publicado por admin en ACTUALITAT, 0 comentarios
Comunicat el procés de desconfinament

Comunicat el procés de desconfinament

Després de varies reunions i converses amb Prefectura de Trànsit i un primer contacte amb DGT,
us podem avançar algunes mesures i actuacions que, probablement es portaran a terme i que
tenen com a únic objectiu evitar possibles contagis en el desenvolupament de la nostra activitat.
Res no serà com abans i hem de fer tot allò que estigui al nostre abast per treballar amb garanties
i oferir-les a tot el nostre entorn.

Tenim una pàgina dedica a la zona de socis.

Publicado por admin en ACTUALITAT, 0 comentarios
COMUNICAT COVID-19

COMUNICAT COVID-19

COMUNICAT COVID-19

 

En la situació actual deguda al coronavirus COVID-19, l’equip de la FAB ha decidit parar l’activitat presencial fins a un altre avís.

Us preguem ens disculpeu per les possibles molèsties que pugui ocasionar-vos però, creiem imprescindible unir-nos a la mesures de seguretat i prevenció amb l’objectiu de protegir a socis i treballadors.

És responsabilitat de tots detenir l’expansió d’aquest virus. Informarem ràpidament quan la situació torni a la seva normalitat.

L’atenció via telefònica i mail continuen actives.

 

 

 

 

Publicado por admin en ACTUALITAT, 1 comentario
Eleccions a la Confederació Nacional d’Autoescoles

Eleccions a la Confederació Nacional d’Autoescoles

El resultat de les eleccions a la Confederació Nacional d’Autoescoles conclou amb un nou president a CNAE. Dn. Enrique Lorca, president de la provincial de Múrcia. Barcelona, forma part del comitè executiu del nou equip. Farem tot el possible per ajudar al nou equip a assolir els objetius de progres per al sector de les Autoescoles.

Publicado por admin en ACTUALITAT, 0 comentarios