ESTADO DE ALARMA

Adjuntamos DOC que publica la RESOLUCIÓN SLT / 2620/2020, de 25 de octubre, por la que se adoptan medidas de salud pública, de restricción de la movilidad nocturna, para la contención del brote epidémico de la pandemia de Covid-19 en el territorio de Catalunya.

 

De acuerdo con estas restricciones, se puede concretar que a las 21.00 horas, cesará toda la actividad en las autoescuelas (locales y profesorado), reanudándose a las 06.00 horas de la mañana, en este caso el trabajador llevará documento de la empresa conforme acude al trabajo.(Modelo adjunto).

A continuación, insertamos el contenido de los párrafos 2 y 3 de la resolución, que indican las medidas concretas y las afectaciones adoptadas.

-2 Horaris de tancament

L’horari d’obertura al públic de les activitats de serveis i de comerç minorista i de restauració, i de les activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives autoritzades d’acord amb la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, modificada per la Resolució SLT/2568/ 2020, de 19 d’octubre, o, si escau, resolució que la substitueixi, és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar les 21.00 hores o les 22.00 hores en cas d’activitats culturals i espectacles públics i de l’activitat de prestació de serveis de restauració a domicili, tret de les activitats de caràcter essencial establertes a l’annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.

-3 Aplicabilitat

Les mesures contingudes en aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d’ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

Aquestes mesures, mentre sigui aplicable aquesta Resolució o, si escau, la resolució que n’estableixi la pròrroga, deixen sense efecte en allò que fa referència a l’horari de tancament de les activitats, els apartats 5, 8 i 10 de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, modificada per la Resolució SLT/2568/ 2020, de 19 d’octubre.

Diari Oficial de la Generalitat de Cataluyna (DISPOSICIONS) PDF

Deja una respuesta