Federació d’Autoescoles de Barcelona

La Federació d’Autoescoles de Barcelona es va constituir al 1962, amb l’objectiu de ser un punt de recolzament per als associats en totes les gestions diàries del sector i ser la representant del sector davant dels estaments i entitats públiques i privades.

La FAB posa a disposició de tots els associats els seus recursos, defensant els seus interessos i oferint un ampli catàleg de serveis que inclou assessorament i gestions, en temes jurídics, fiscals, laborals i comptables. Així mateix, ofereix una sèrie d’avantatges de gran utilitat per als associats com assegurances personals o preus més reduïts en carburant.

Actualment un dels principals reptes del sector del trànsit és l’aplicació de les noves tecnologies i la modernització de les estructures existents. Tot això ha de contribuir a millorar la qualitat formativa que influeix directament en l’educació viària, col•laborant a fer possible la gran fita social que és reduir el nombre d’accidents viaris