FAB

Notícies Recents.


Carnet per punts.

Tota la informació que necessites.

Videos.

previous arrow
1

La presidenta de la FAB en la presentació de la jornada extraordinària que es va celebrar el passat 06/04/2019 en el Palau de congressos de Badalona BCIN. En l’acte es van donar lloc més de 360 inscripcions i es van exposar temes com el sistema CAPA, l’arribada de AUES, la PRL en les zones i altres temes d’interès per al sector de la formació viària.

2

Con este videotutorial, queremos mostrar a todas las autoescuelas cual es el funcionamiento de AUES. Sistema que previsiblemente se implantará en todo el territorio nacional una vez entremos en la fase 2 del periodo de desconfinamiento.

3

Dn. Enrique Lorca, president de la Confederació Nacional d’Autoescoles, manifesta que les autoescoles seran llocs segurs i preparats per a obtenir el permís de conduir amb garanties de seguretat i higiene.
Transport, ocupació i seguretat són demandes a les quals les autoescoles donarem sortida amb la màxima professionalitat.

4

Con este tutorial, queremos ofrecer la información más detallada sobre los certificados digitales que precisamos en las autoescuelas para poder autenticarnos y acceder a la plataforma AUES

next arrow