Zona de Baixes Emissions

Zona de Baixes Emissions

Per decret l’Alcaldia d’11 de juny de 2021 s’estableix que l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona produirà efectes a partir de les dates següents:

     – A partir del dia 1 de gener de 2022 en el cas dels vehicles de les categories N2, N3 i M2

        – A partir del dia 1 de juliol de 2022 en el cas dels vehicles de la categoria M3

La FAB va incloure en l’Ordenança les Autoescoles i els automòbils destinats a les pràctiques de conducció de la categoria N2, N3, M2 i M3 en l’annex 4, vehicles que presten un servei singular que poden gaudir d’una exempció d’accés a la ZBE.

Per gaudir de la corresponent autorització com a vehicles de serveis singulars s’ha de sol·licitar la inscripció dels vehicles al Registre, per poder circular per les ZBE de la metròpolis de Barcelona.

Després de vacances donarem la corresponent informació sobre el tràmit a realitzar i per això contactarem amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (ZBE).


Publicado por queralt barahona en ACTUALITAT, 0 comentarios
ALBA DOS

ALBA DOS

Publicado por queralt barahona en autoescuelas, 0 comentarios
LIÑAN

LIÑAN

Publicado por queralt barahona en autoescuelas, 0 comentarios
AUTOESCOLA ROCH

AUTOESCOLA ROCH

Publicado por queralt barahona en autoescuelas, 0 comentarios
AMIGÓ

AMIGÓ

Publicado por queralt barahona en autoescuelas, 0 comentarios
GRUPO AE

GRUPO AE

Publicado por admin en autoescuelas, 0 comentarios
24h

24h

Publicado por admin en autoescuelas, 0 comentarios
TIL.LERS

TIL.LERS

Publicado por admin en autoescuelas, 0 comentarios
VILAFELL S.L.

VILAFELL S.L.

Publicado por admin en autoescuelas, 0 comentarios