¿Qui som?


Es va constituir el 25 de febrer de 1962 amb 57 autoescoles. A l’empara de la Llei d’Associacions, el mes de juny de 1977, es va adaptar a la nova normativa estan registrats els seus Estatuts amb el número 08/94 al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Actualment té afiliats 447 socis, que representen 706 autoescoles obertes a les comarques de Barcelona.

Té el seu domicili social al carrer Mineria num. 62-64 de Barcelona (08038) (telèfon 93.298.99.90).

Entre les seves finalitats, les de prestar la seva col·laboració a l’Administració pública i els particulars i les d’organitzar actes de caràcter cultural i formatiu com a conferències, cursos de perfeccionament, etc. Actualment presideix la Federació la Sra. Teresita N.J. Coll Cambras, anomenada Presidenta l’11 d’Abril de 2018 per a un mandat de quatre anys.
La Federació d’Autoescoles de Barcelona (FAB) té com a objectius la representació, defensa i promoció dels interessos econòmics, socials, professionals i culturals de les Autoescoles de Barcelona i, alhora i específicament efectua estudis, edita publicacions, celebra conferències, certàmens, cursos de perfeccionament, etc., tal com disposen els seus Estatuts. Són moltes i molt variades les activitats i els serveis que presta.